www.809.com
 


防爆膜的选择

时间:2018-08-08
         

            什么是毒膜?一个小小的泡里是什么?科普一下:劣质膜追求低成本,胶层和基材有大量甲醛,时间久了甲醛挥发。因玻璃密度高无法从玻璃中挥发,只能从膜这边鼓起一个泡,每个气泡里面都是有毒气体会慢慢会挥发到车内。车内的怪味就是这么来的如果您不信,可以拿针去戳破,这味道估计你能终生难忘。不贴膜最多只是热一点,贴了劣质膜是又热又臭又有毒。
           为了一个健康的用车环境请撕掉毒膜!换www.809.com装潢公司正规品牌防爆膜!
关闭