www.809.com
 


过一个不寻常的大年

时间:2018-02-13

 
【活动理由】忙忙碌碌一年到头了,带着家人、朋友去看看世界,到不同的地方结交各种朋友,品尝不一样的美食。
滚滚红尘帝王都,悠悠岁月百姓城。这句话对于西安的确是一种非常贴切的表达。这里既有琼楼玉宇皇家宫殿,又有回民街里各种百姓小吃。西安的魅力究竟有多大,还得你亲自来感受。
【活动时间】2018年2月16日~21日
【活动报名】截至2月12日18:00
【活动费用】3680 元/人 ,会员报名每车赠送价值450元岩藤农场旅游套票1张。
【活动行程】
D1:南京—— 晋城           770km    住晋城
D2、晋城——吉县            270km    住吉县  
D3、吉县—壶口瀑布—西安    350km    住西安
D4、西安——渭南            70km     住渭南
D5、渭南——开封            470km    住开封 
D6、开封—南京              600km    住温馨的家
关闭